Witamy na stronie internetowej klasztoru Braci Mniejszych Konwentualnych - Franciszkanów w Chęcinach

Klasztor pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
Zespół klasztorny franciszkanów to ciekawe miejsce. Powstał w 2 poł. XIV w. Został ufundowany przez Kazimierza Wielkiego w 1368 r. Kościół zbudowany jest z kamienia łamanego, w stylu gotyckim. Cały dziedziniec otoczony jest budynkami oraz XVII-wiecznym murem kamiennym. W 1465 r., podobnie jak miasto, kościół uległ zniszczeniu w wyniku pożaru. W latach 1581-1603 świątynia, będąc we władaniu innowierców, została poważnie zdewastowana. Po odbudowie przez starostę Stanisława Branickiego klasztor został ponownie zniszczony przez żołnierzy Franciszka Rakoczego, którzy, plądrując klasztor w poszukiwaniu skarbów, zamordowali trzech mnichów, o czym przypomina marmurowa tablica.
Kolejnym trudnym okresem było wypędzenie zakonników za panowania Aleksandra I. Klasztor przeznaczono wówczas na jedno z najcięższych więzień w Górach Świętokrzyskich. W późniejszym okresie działała tu kolejno szkoła kamieniarska, zakłady mięsne, warsztaty tkackie, łaźnia miejska, schronisko PTTK. W latach 60. XX w. zespół odrestaurowano i zaadaptowano na cele turystyczne: w kościele mieściła się restauracja wraz z hotelem. Mimo ustawicznych protestów, kierowanych do ówczesnych władz partyjnych i państwowych, stan taki trwał aż 19 lat. W 1991 r. klasztor po wielu latach ponownie przejęli franciszkanie.

Historia

Bulla papieża Urbana V (5 marca 1367r.) zezwalająca na założenie klasztoru została wydana na prośbę Kazimierza Wielkiego.

Msze św. i nabożeństwa

Msze św. i nabożeństwa sprawowane w klasztornym kościele w niedziele, święta i dni powszednie.

Wspólnota zakonna

Wspólnota braci Franciszkanów chęcińskiego klasztoru.

Ogłoszenia duszpasterskie

Przeczytaj ogłoszenia duszpasterskie na bieżący tydzień.

Intencje mszalne

Intencje Mszy św. na bieżący tydzień powierzane przez modlących się wiernych.

Czytania na każdy dzień

Lectio Divina to dotykanie Słowa, mające swój początek od Ojców Pustyni, to czytanie, medytacja, modlitwa, kontemplacja.

"SAN DAMIANO"

Centrum Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych "SAN DAMIANO"

Stowarzyszenie "PADRE"

Stowarzyszenie „PADRE” - Profilaktyka, Aktywne Działanie, Rozwój i Edukacja.

"CUDA POD DACHEM"

„Cuda pod dachem” to akcja, która wspiera franciszkanów
i ich podopiecznych w Chęcinach w czasie prac remontowych ich drugiego domu...

>>WYDARZENIA NADCHODZĄCE<<



► ►    MSZA ŚW. Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE

2.12.2017; Ewa Stępień


8 grudnia kolejna Msza św. z modlitwą o uzdrowienie - początek o godzinie 17.30.



'Wiem dobrze, że jestem słaby i niestały.
Znam moc pokusy, walczącej przeciw najmocniejszej cnocie.
Widziałem gwiazdy spadające, pękające fundamenty mego świata, lecz nie lękam się tego.
Kiedy powierzam się Tobie, jestem wolny od wszelkich nieszczęść, i mam pewność, że moja ufność wszystko przetrzyma, bowiem na Tobie polegam,
abyś podtrzymał moją kruchą nadzieję.
Ostatecznie wiem, że moja nadzieja nie przewyższy Twej hojności.
Nigdy nie otrzymam od Ciebie mniej, niż to, co miałem nadzieję otrzymać.
Dlatego ufam, że uchronisz mnie od moich złych skłonności i kłamliwych ataków złego ducha.
Wykorzystasz mą słabość do triumfu nad każdą wrogą siłą. Ufam, że nie przestaniesz mnie nigdy kochać, i że będę kochał Cię nieustannie.
"W Tobie, mój Boże, pokładam ufność, niech nigdy nie doznam zawodu".'


(z aktu zawierzenia się Bogu św. Klaudiusza la Colombiere SJ)




► ►     NABOŻEŃSTWO UWIELBIENIOWE

2.12.2017; Ewa Stępień


9 grudnia kolejne nabożeństwo uwielbieniowe organizowane przez młodzież z PRZYSTANI - początek o godzinie 19.00.
Konferencja Ewy Stepień o modlitwie.





PORTALE INTERNETOWE

galeria 

galeria 
Licznik wizyt na stronie:
podaruj

Podaruj nam
1% podatku
archiwum Historia
Wydarzenia
Galerie
Akcje